Painotuotteet laadukkailla tekniikoilla

Monipuoliset painotuotteet Salossa tekee Merkintäexpertit Oy!

Tarjoamme monipuoliset painotuotteet lähes mihin tahansa tarpeisiin. Tarjoamme valmiiden tuotteiden lisäksi painatusta myös asiakkaan omiin materiaaleihin, sekä täysin räätälöityjä painotöitä toiveiden mukaisesti. Toimitamme painotuotteita valtakunnallisesti.

Tarjolla laaja valikoima erilaisia mainostuotteita. Tutustu mahdollisuuksiin lisää täällä »

 

Ota yhteyttä

Käyttämämme painotekniikat:

Silkkipaino

Silkkipainolla voimme painaa esimerkiksi logoja ja tekstiä lähes kaikkiin pintoihin: muoviin, metalliin, lasiin, puuhun, lisäksi myös akryyli- ja polypropeenilevyihin. Silkkipainolla onnistuvat siis haastavatkin erikoispainatukset. Toisin kuin monilla muilla painomenetelmillä, silkkipainolla saadaan paksuja ja peittäviä väripintoja lähes kaikille materiaaleille aina kankaasta puuhun ja metalliin. Menetelmä mahdollistaa niin suuret väripinnat kuin pienet yksityiskohdatkin, ja lopputulos on kestävä.

Silkkipainon juuret ulottuvat tuhansien vuosien taakse Kiinaan. Silkkipaino on edelleen lyömätön painotekniikka yksivärisiin painatuksiin ja suuriin määriin.

Digipaino

Digipainolla toteutamme painatuksen joko värillisenä tai mustavalkoisena. Etuina perinteiseen offsetpainoon on ennen kaikkea hinta sekä nopeus erityisesti pienillä painosmäärillä. Suurempiakin määriä painettaessa pystymme tarjoamaan offsetpainoja paremman joustavuuden työn suhteen.

Digipainolla eli digitulostuksella pystytään tekemään kätevästi esimerkiksi tarrat, siirtokuvat, julisteet ja erilaiset kampanjatuotteet.

Tampopaino

Tampopaino toimii saman kaltaisella mekanismilla kuin silkkipaino, mutta tampopainoa voidaan käyttää sellaisiin kohteisiin, joihin silkkipainotekniikka ei ole sopiva. Tampopainatusta voidaan tehdä haastavillekin pinnoille, kuten kulmikkaille, moniulotteisille, kuperille tai hyvin pienille pinnoille.

Tampopainatus tehdään metallipintaan johon esimerkiksi logo tai teksti syövytetään. Tekniikka on nopea ja lopputuloksena on erittäin tarkka painojälki.

 

Tutustu tuotteisiin, joita eri painotekniikoilla tehdään, täällä »

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Merkintäexpertit Oy (Y-2582582-6)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Ismo Peltomaa
0400 806 328
ismo@merkintaexpertit.fi

Henkilörekisterin nimi

Merkintäexpertit Oy asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

  1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
  2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
  3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
  4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
  5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
  6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
  7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Merkintäexpertit Oy
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
ismo@merkintaexpertit.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna